MC 1 GB

החל מ
$2.00 USD
חודשי

MC 2 GB

החל מ
$4.00 USD
חודשי

MC 3 GB

החל מ
$6.00 USD
חודשי

MC 4 GB

החל מ
$8.00 USD
חודשי

MC 5 GB

החל מ
$10.00 USD
חודשי

MC 6 GB

החל מ
$12.00 USD
חודשי

MC 7 GB

החל מ
$14.00 USD
חודשי

MC 8 GB

החל מ
$16.00 USD
חודשי

MC 10 GB

החל מ
$20.00 USD
חודשי

MC 16 GB

החל מ
$32.00 USD
חודשי

MC 20 GB

החל מ
$40.00 USD
חודשי

MC 24 GB

$48.00 USD
חודשי

MC 32 GB

$64.00 USD
חודשי

כל רכישה כוללת בנוסף

  • Located in Dallas, TX
  • Intel® Core™ i9-10900K
  • Crucial™ DDR4 RAM 3200MHz
  • Samsung NVMe SSD 970 EVO
  • Unmetered Bandwidth
  • Unlimited Player Slots
  • MySQL® Databases
  • 1 Gbps Port
  • Pterodactyl Panel